Exkl. moms Inkl. moms

Garanti AG20

 

Allmänt

Garantin omfattar Acetec produkter

Avfuktare 3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar *1, *3
Luftrenare 3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar *1
Ozongenerator 3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar *1
Ventilationsaggregat 5 års garanti (2 års garanti med arbete och material + 3 års materialgaranti) *2
Övriga produkter Acetec lämnar samma garanti som leverantören av den köpta produkten (spiskåpor, vattenbatterier osv) eller två år vilket av dem som är längre.
 1. Garantin gäller från inköpsdatumet.
 2. När du begär garantin måste inköpsdatum och produktens serienummer kunna presenteras och levereras gratis till Acetec.

Garanti gäller inte vid eller för:

 1. Slitagedelar omfattas av 2 års garanti. Slitagedelar: Drivremmar, tätningar, lager, fläktar, rotormotorer.
 2. Komponenter såsom filter som kan anses som förbrukningsartiklar under produktens normala livscykel.
 3. Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, fuktskador
 4. Transportskador. Transportskador ska av mottagare meddelas direkt till transportbolag.
 5. Fel till följd av felaktig installation, hantering, underhåll, reparation eller förvaring som avviker från våra instruktioner eller strider mot branschpraxis.
 6. Fel som orsakats av användare, installationsanläggning eller miljö där produkten används.
 7. Normalt slitage eller estetiskt fel som ej påverkar funktion och prestanda.
 8. Fel orsakade av ej injusterade driftsinställningar som är viktiga för funktionalitet.

Garantireparationer ingående under år 1 och 2 *2

 1. Vid reparation ska personal ges erforderlig tid och fritt tillträde till produkten.
 2. Garantireparationer tillhandahålls av vår personal eller av oss godkänd servicepersonal.
 3. Beställare av reparation ska till vår personal leverera kontaktuppgifter till arbetsställe.
 4. Garantireparationer kan komma att faktureras beställare om reparation visas ej falla inom ramen för dessa garantivillkor eller om erforderlig tid och fritt tillträde till produkten ej ges.

Ansvarsbegränsning

 • Garanti är begränsad till nödvändiga åtgärder till rimliga kostnader som förhandsgodkänts av Acetec.
 • Acetec ansvarar inte för kostnader till följd av demontering, installation eller transport av produkten.
 • Acetec ansvarar inte för tredje parts kostnader såsom merkostnader vid skada, driftsstörningar
  eller ökade driftskostnader.
 • Acetec ansvarar inte för indirekta kostnader, följdkostnader eller följdskador inklusive produktions-
  avbrott, förlust av omsättning, utebliven vinst, personskador eller egendomsskador.

 

*1 Inskicksgaranti innebär att kunden skickar in produkten för reparation. Acetec står för frakt och returfrakt

*2 Gäller ventilationsaggregat

*3 PDX400 har 2 års inskicksgaranti